VAKCINACE A ODČERVENÍ KRÁLÍKŮ A FRETEK

V sekci “Rady chovatelům” jsme publikovali článek:

Vakcinace a odčervení králíků a fretek

Prevence králík a fretka

I u těchto druhů zvířat se můžeme setkat s nebezpečnými převážně virovými onemocněními, jejichž léčba je velice obtížná a v mnohým případech nemožná. Z tohoto důvodu doporučujeme proti těmto nemocem vakcinaci.

KRÁLÍCI

Odčervení

Z vnitřních parazitů jsou králíci citliví zejména na kokcidie. Nejčastější problémy bývají u mladých králíčat. Proto doporučujeme vyšetřit jejich trus před prvním očkováním nebo při potížích typu průjmů. Léčba je pak již poměrně snadná a její úspěšnost je vysoká. V některých případech se mohou vyskytovat i další střevní parazité, které lze snadno odhalit vyšetřením trusu a následně léčit.

Mor králíků

Mor je virová nákaza s krátkou inkubační dobou, která způsobuje zánět plic. Nemoc se šíří přímým kontaktem mezi králíky nebo prostřednictvím bodavého hmyzu. Může se tedy nakazit i např. domácí mazlíček, kterého chováte samostatně. Mladí králíci jsou do věku 4 až 10-ti týdnů vůči nemoci odolní, citlivá jsou až starší zvířata. Při nákaze je léčba pouze podpůrná, lze použít očkování ke snížení úmrtnosti avšak prognóza je celkově špatná. Králíček umírá udušením. Prevencí je očkování.

Myxomatóza

Jedná se opět o virové onemocnění. Příznaky se projeví za cca 5 dní po nakažení. K přenosu dochází přímým kontaktem mezi zvířaty a pomocí krev sajícího hmyzu. Objevují se otoky víček, pysků, výtok z čenichu a očí a změny na kůži na různých místech těla. Léčba je stejně jako u moru pouze podpůrná s tím, že prognóza onemocnění je ve většině případů špatná. Nemoc způsobuje výrazné zhoršení imunity a králíci obvykle umírají na sekundární bakteriální infekci. Prevencí je očkování, které lze provést i při propuknutím příznaků.

Na naší klinice používáme dva typy kombinovaných vakcín proti moru a myxomatóze.

1) Vakcína Pestorin-Mormyx je možné vakcinovat od 10- ti týdnů věku, s revakcinací za 14 dní, v případě nepříznivé nákazové situace od 6-ti týdnů s přeočkováním za 4 týdny. Pravidelné přeočkování je pak každých 6 měsíců.

2) Vakcína Nobivac Myxo RHD se aplikuje od věku 5- ti týdnů. Přeočkování je pak 1x za rok. Není možné jí očkovat zvířata dříve vakcinovaná jinými vakcínami nebo ta, která prodělala v minulosti nákazu myxomatózou. Nedoporučuje se též pro očkování chovných samců králíků.

Pasterelóza

Bakteriální onemocnění způsobující problémy dýchacích cest, s výraznými výtoky z čenichu. K přenosu dochází kontaktem s nakaženým jedincem, přenáší ji i myši. Léčbu antibiotiky je nutné zahájit ihned, s každým zpožděním narůstá nebezpečí dalších komplikací a prognóza se zhoršuje. Prevencí je očkování.

Vakcinaci proti pasterelóze domlouváme v případě zájmu s klienty individuálně.

FRETKY

Odčervení

U fretek se občas setkáváme s kokcidiemi a giardiemi. Tito parazité se však nevyskytují často, proto před pravidelným odčervováním dáváme přednost vyšetření trusu a léčbu provádíme pouze při pozitivním nálezu. Terapie je snadná a její úspěšnost je vysoká.

Vzteklina

Fretky jsou stejně jako například psi nebo kočky citliví k nákaze virem vztekliny. K přenosu dochází slinami při pokousání. Inkubační doba je jeden měsíc. Projevuje se pak zejména paralýzou a křečemi. Při vážném podezření na vzteklinu je zvíře nutné utratit, jelikož hrozí nákaza člověka. Prevencí je očkování, které je v České republice ze zákona u fretek povinné. Vakcinace se provádí od věku tří až čtyř měsíců.

Na naší klinice používáme vakcínu Rabisin, která se očkuje od věku 3 až 4 měsíců, přeočkovává se první rok od aplikace po roce a dále pak 1x za 3 roky.

Psinka

Jedním z nejzávažnějších infekčních onemocnění fretek je psinka. Jedná se o virózu, která se přenáší nejen přímým kontaktem zvířat, ale i slinami, močí nebo trusem. Domů si tak nákazu můžete přinést např. i z venku na obuvi. Inkubační doba onemocnění je 7 dnů až 2 měsíce. Projevy jsou různé, od výtoků z čenichu, přes změny na kůži až po vznik křečí. Hlavním mechanismem je celkové poškození lymfatických tkání a následně dalších orgánů. Léčba je podpůrná, lze využít také hyperimunní séra, přesto však úmrtnost dosahuje většinou 100%. Prevencí je vakcinace.

Na naší klinice používáme vakcíny Nobivac DP. První očkování je ve stáří 6 až 8 týdnů, přeočkování pak ještě dvakrát po čtyřech týdnech.

U ostatních běžně chovaných drobných savců jako jsou morčata, potkani, osmáci a další se žádná očkování neprovádějí.

N O V I N K Y