Chirurgické zákroky

Co Vás čeká?

Vše začíná na naší recepci

Nejprve se s naší recepční domluvíte na termínu zákroku u Vašeho zvířátka. Plánované chirurgické zákroky provádíme ve všední dny v dopoledních hodinách. Je to z toho důvodu, aby byla možnost pacienta po zákroku dostatečně sledovat. Na základě tohoto data se zároveň objednáte na předoperační vyšetření. To je vhodné provést maximálně 14 dní před zákrokem, vhodnější je však naplánovat jej jen několik dnů předem, tak aby výsledky byly co nejaktuálnější.

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření provádíme proto, aby se zkontroloval celkový zdravotní stav zvířátka a zhodnotilo se tak, jaký typ anestezie pro něj bude vhodný. Tím předcházíme možnému riziku vyplývajícímu ze skrytých onemocnění. Standardně se u mladých zvířat (myšleno do 5let věku) tato vyšetření rutinně neprovádí. Na naší klinice na základě vlastních zkušeností však doporučujeme jej podstoupit, pokud je to možné, u všech pacientů před plánovaným zákrokem. I u mladých jedinců se totiž může vlivem změny vědomí a metabolismu při narkóze projevit doposud nezpozorované onemocnění nebo vrozená vada.

Na základě těchto nálezů potom operující lékař stanoví nejvhodnější způsob vedení anestezie a infusní terapie. V úvahu je samozřejmě brán i typ zákroku a případné předchozí snášení anestezie, pokud ji pacient již v minulosti podstoupil.

Jak dlouho toto vyšetření trvá?

Pokud vše probíhá standardně, počítejte s cca 15-20 minutami, které strávíte v ordinaci.

Co vše na základě tohoto vyšetření zjistíme?

  • Anamnéza a klinické vyšetření pacienta – zjištění aktuálního zdravotního stavu, zda se pacient již s něčím dlouhodobě léčí nebo užívá nějaké léky
  • Odběr vzorku krve:

biochemické vyšetření – z něj zjišťujeme správnou funkci ledvin a jater, orgánů zásadních pro zpracovávání léků podávaných během zákroku – při nálezu odchylek je možné stav ještě před zákrokem zlepšit podáváním diety nebo léků

hematologické vyšetření – ukazuje množství červených a bílých krvinek, krevních destiček, zejména sledujeme možné známky zánětu v krvi např. probíhající viróza

acidobazická rovnováha (ABR) – ukazuje aktuální metabolický stav organismu, hladiny iontů v krvi – dle jejích hodnot vybereme vhodný infuzní roztok, který se pacientovi podává

vyšetření srážlivosti krve – na tu mohou mít vliv vrozená onemocnění, infekce nebo poruchy funkce jater

  • EKG – kontrolujeme funkci srdce, zda nedochází např. k arytmiím – v případě nálezu změn v činnosti srdce je vhodné před zákrokem doplnit celkové kardiologické vyšetření a zákrok provést na již zaléčeném pacientovi – tak se minimalizuje riziko komplikací během anestezie

V případě onkologických operací je součástí předoperačního vyšetření ještě RTG hrudníku (3 snímky z různých stran) a ultrasonografie dutiny břišní z důvodu vyloučení přítomnosti viditelných metastáz. V tomto případě počítejte prosím s delší dobou, které předoperační vyšetření zabere (cca o dalších 15minut).

Kdy budete vědět výsledky vyšetření?

Naši lékaři Vám výsledky zavolají nejčastěji ještě ten den večer.

Večer před zákrokem

Krmení podáváme většině pacientů naposledy 12hodin před zákrokem tj. večerní krmení dostane Váš pejsek nebo kočička normálně, ale je nutné dohlédnout na to, že je zvíře v kratší době sežere příp. zbytek odstraníme (u miniaturních plemen je tato doba kratší). Vodu ponechejte až do rána a poté odneste.

V den zákroku

Jak probíhá předání pacienta?

V den zákroku pacienta přivedete na kliniku ráno na určený čas (nejčastěji mezi 8-9h). Přejímající lékař zkontroluje aktuální hmotnost, teplotu a zjistí, zda se nevyskytly nějaké náhlé změny zdravotního stavu. Předání pacienta trvá obvykle opět cca 15min a na celý den zákroku tedy není potřeba brát si např. dovolenou.

Pacientovi je následně zavedena kanyla, která umožní přístup do žíly a je proveden odběr krve na krevní srážlivost a ABR. Poté je umístěn na hospitalizaci. Naše hospitalizační boxy jsou navrženy tak, aby na sebe jednotliví pacienti neviděli a je tak eliminován jejich stres. Tady je také přes kanylu následně podávána infuze k zajištění rehydratace a srovnání příp. metabolických dysbalancí v organismu. Podávání infusních roztoků zajišťují infuzní pumpy, které umožní přesné dávkování (objem, rychlost podání) podle potřeby pacienta a zvukovým signálem upozorňují pokud je již celá dávka spotřebována. V případě potřeby jsou aplikovány další léky – ve většině případů podáváme antibiotika (záleží vždy na důvodu zákroku), které tak ve chvíli, kdy je pacient na sále vytváří již účinnou bariéru proti infekci (tzv.ochranné koagulum).

Co se děje na sále?

Ve chvíli, kdy je pacient připraven na samotný zákrok mu lékař podá bezbolestně přes kanylu tzv. premedikaci. Jedná se o směs látek sestavenou na míru pro každého pacienta na základě předoperačního vyšetření, která slouží k navození relaxace, proti bolesti a krátkodobé anestezii. Během té je pacientovi zavedena intubace (rourka prostřednictvím které jsou přímo přístupné dýchací cesty k podávání inhalační anestezie příp.zajištění umělé plicní ventilace, pokud by to bylo nutné, zároveň zamezí vdechnutí cizích částic, v případě, že by došlo u pacienta ke zvracení) a připraveno operační pole dle typu zákroku (nejčastěji oholení srsti, desinfekce kůže a sterilní zarouškování operačního pole). Pacient je umístěn na termopodložku, která zajišťuje po celou dobu zákroku, aby neprochladl – to je zásadní zejména u menších pacientů, kteří mají vzhledem ke své velikosti těla větší povrch a tedy větší teplotní ztráty. I nadále pacient dostává kontinuálně infuzní roztok.

Naprostá většina našich chirurgických zákroků je vedena v inhalační anestezii.

Inhalační plyn má řadu výhod:

  • Primárně je zpracováván přímo v dýchacích cestách a tak minimálně zatěžuje další orgány.
  • Jeho podání je rychlé a v případě nutnosti je zárověň i rychle opět vydechován. To umožňuje přesnou a okamžitou změnu hloubky anestezie podle potřeb pacienta a po skončení zákroku nebo v případě nutnosti je možné zvíře snadno vzbudit.
  • Na inhalační plyn nebývají žádné nežádoucí reakce a je tak pacienty velmi dobře snášen.

Pro bezpečný průběh anestezie je důležitý rovněž průběžný monitoring pacienta, který zaznamená již menší odchylky od optimálního stavu a tím umožní lékaři na ně ihned zareagovat. Na sále monitorujeme během zákroku u pacienta kontinuálně teplotu, EKG a pulsním oxymetrem rovněž saturaci krve kyslíkem. Vše je podrobně zapisováno do anesteziologického protokolu. Při zákroku operatérovi navíc vždy asistuje veterinární asistentka – je tak možné dodržet opravdu sterilní průběh zákroku.

Jak dlouho to vše trvá?

Délka chirurgického zákroku je vždy induviduální a záleží na typu a průběhu chirurgie. Po skončení zákroku lékař nebo sestra telefonicky informují majitele a sdělí mu čas vyzvednutí pacienta do domácí péče.

Po zákroku je pacient umístěn opět do hospitalizačního boxu na termopodložku, zakryt dekou, pravidelně je mu měřena teplota, nadále dostává infuze (tím je zajištěn stálý tlak krve, perfuze orgánů a tím i rychlejší odbourávání anestetik a dřívější úplné odeznění účinků anestezie), dostane aplikována dlouhodobě působící analgetika a je nadále sledován. Postupně dochází k odeznění účinku léků.

Kdy si mohu pro zvíře přijít?

Z důvodu pozorování zůstávají naši pacienti na hospitalizaci až do večera. Většinu této doby prospí. Pokud by však došlo k jakýmkoli komplikacím projevují se nejčastěji právě v této rizikové době. Ošetřující lékař tak má možnost ihned zasáhnout (např. zvracení po anestezii, výrazný pokles tělesné teploty).

Doma po operaci

Při vyzvednutí pacienta do domácí péče je majitel poučen, kdy podat vodu a krmení (vodu obvykle za pár hodin, krmivo druhý den ráno) a zda podat na noc ještě nějaké léky (nejčastěji jsou všechny léky podány injekčně a není nutné již nic dalšího). Kanylu obvykle ponecháváme překrytou v tlapce do druhého dne (jde pouze o plastový aplikátor, bez jehly). Doma je důležité zajistit nyní Vašemu mazlíčkovi klidné a teplé prostředí a během noci ho mít poblíž. Umožníte mu tak beze stresu zvládnout neznámou situaci, kterou pro něj bezesporu jakýkoli zákrok představuje.

Druhý den

Druhý den ráno je vhodné nabídnout zvířeti malé množství krmení nebo pamlsek, sledovat, zda močí (mělo by), kálí (trus nemusí druhý den po zákroku být vlivem hladovky), zda nezvrací nebo nevykazuje jiné známky diskomfortu.

Ideálně opět během dopoledních hodin přijdete na kontrolu. Léky podané během chirurgického zákroku jsou obvykle účinné právě do této doby. Zkontrolujeme teplotu, celkový stav a pokud je vše v pořádku, pacient dostane v injekcích potřebné léky. Majiteli jsou vydány tablety, ochranné prostředky (límec, nové sterilní krytí rány atd.) a dostane další pokyny pro ošetřování na doma. Je stanoveno datum vytažení stehů – nejčastěji za 10 dní – nebo další nutné kontroly v závisloti na typu zákroku.

Pokud jste plánovali zůstat s Vaším mazlíčkem po zákroku doma nebo máte možnost si jej vzít do zaměstnání je nyní vhodná doba. První den po zákroku je pro pacienta přes veškerou péči obvykle náročný na zotavení a jistě přivítá Vaši přítomnost, která mu dodá psychickou pohodu.

Přestože každý zákrok v celkové anestezii u zvířat (a koneckonců i u lidí) představuje určité malé riziko, díky systému předoperačního vyšetření a důkladné péče a monitoringu během a po zákroku se nám daří toto riziko úspěšně minimalizovat. Navíc nám tento přístup dovoluje provádění operací i u pacientů, jejichž anestezie by bez něj byla příliš riziková (starší zvířata, pacienti s chronickým onemocněním ledvin či srdce) a kterým tak mnohdy umožní prodloužení a zlepšení kvality života.

N O V I N K Y