Tonovet – měřič nitroočního tlaku

Tento přístroj nám umožňuje rychlé a bezbolestné měření nitroočního tlaku.
Měření probíhá stisknutím tlačítka, které šetrně “vystřelí”  sondu proti oku
pacienta. Přístroj poté změří odrazovou rychlost a vyhodnotí nitrooční tlak.
Tonovet využíváme k diagnostice glaukomu (zeleného zákalu) a preventivnímu
vyšetření k tomuto onemocnění predisponovaných plemen psů.

N O V I N K Y