Vybavení kliniky MyVet Jesenice

Na naší klinice klademe velký důraz na moderní technické a přístrojové vybavení, které nám pomáhá rychleji a přesněji stanovit diagnózu. Průběžně podle potřeb pacientů se snažíme naše technické zázemí rozšiřovat a doplňovat a tím tak zvyšovat kvalitu našich služeb.

Biochemický analyzátor ARKRAY Spotchem EZ

Pracuje na principu „suché chemie“. Podle potřeby lze stanovit až 22 různých biochemických parametrů z krve zvířat. Přibližně do 15 – 30 minut jsou k dispozici výsledky vyšetření.

Biochemický analyzátor VetScan

Jeho výhodou je rychlé stanovení až 22 biochemických ukazatelů z několika kapek krve, což umožňuje podrobné biochemické vyšetření i u drobných nebo exotických druhů zvířat. Umí stanovit i hormon štítné žlázy – thyroxin – do cca 15 minut od odběru krve. S využitím speciálně navrženého diagnostického rotoru nachází časté uplatnění při stabilizaci a řešení urgentních stavů u našich pacientů.

Dentální jednotka (zubní ultrazvuk, vrtačka, leštička…), stomatologické nástroje

Pomocí regulovatelného vysokého kmitočtu a současného chlazení je uvolňován z povrchu zubů zubní kámen. Přístroj je rovněž vybaven vzduchovými motorky, na které lze upínat různá příslušenství (vrtáky, leštící nebo řezné diamantové kotoučky), které nám spolu s dalšími stomatologickými nástroji slouží k výkonům v ústní dutině.

EKG Praktik Veterinary – specializovaný veterinární elektrokardiograf

Přístroj EKG má proměnný počet svodů. Je vybaven přehledným displejem, toleruje odlišné tepové frekvence různých zvířecích druhů, disponuje rozměřením a možností vyhodnocení veterinárních EKG křivek. Ovládání přístroje je specificky přizpůsobeno veterinárním požadavkům.

Glukometr

Umožňuje rychlé a spolehlivé stanovení hladiny glukózy z jediné kapky krve odebrané například ze žilky ušního boltce. Využívá se zejména k monitoringu diabetických pacientů. Naměřené hodnoty slouží k vytvoření glykemických křivek na jejichž základě můžeme optimálně vybilancovat potřebu inzulínu pro konkrétního pacienta.

Hematologický analyzátor VetScan HM5

Během několika minut stanoví počty červených a bílých krvinek, počty krevních destiček a diferenciální rozpočet bílých krvinek. Hematologická vyšetření jsou objektivizována dalšími souvisejícími výpočty kvantitativních a normativních ukazatelů pro jednotlivé druhy zvířat.

Hospitalizace

Využíváme ji k hospitalizaci našich pacientů před a po operačních zákrocích a k poskytování denní péče o pacienty vyžadující aplikaci infuzí a monitoring. Pro pacienty s dechovými a cirkulačními potížemi využíváme kyslíkovou terapii.
K dispozici jsou čtyři prostorné hospitalizační boxy umožňující hospitalizaci i obřích plemen psů a dále čtyři menší boxy určené kočkám vizuálně oddělené od psí části hospitalizace.
Máme i možnost dlouhodobé hospitalizace plazů, ptáků a drobných savců v optimálních zoohygienických podmínkách. Tím je umožněna efektivnější léčba různých onemocnění a stavů po operacích.

Kyslíkový box

Zde umísťujeme zvířata po těžkých chirurgických zákrocích, v septických stavech, v akutních fázích srdečního, oběhového nebo dechového selhání. Je tak zabezpečena lepší saturace tkání kyslíkem, což umožňuje poskytovat účinnější terapii či posílit regenerační procesy u takto hospitalizovaných zvířat.

Mikroskop Nikon Eclipse

mikroskop

Vědecký mikroskop, vybavený velmi kvalitní optikou, umožňující vyšetření v rozsahu mikroskopie parazitárních původců onemocnění až po diagnostiku vnitřních buněčných struktur. Součástí mikroskopu je kamera Sony, pomocí které je obraz přenášen v digitalizované podobě do počítače. Pomocí speciálního programu, vyvinutého pro mikroskopy firmy Nikon, lze provádět obrazovou analýzu. Toho využíváme při hodnocení cytologických preparátů, zvláště pro stanovení malignity nádorových buněk, diagnostiku krevních buněk, měření velikosti vajíček parazitů apod.

Videootoskop

Slouží k vyšetření stavu zvukovodu a zhodnocení celistvosti bubínku. Umožňuje zobrazení vnitřních částí ucha na obrazovce, archivaci snímků a tím porovnání patologických nálezů v čase. Pod obrazovou kontrolou lze provádět mnohé zákroky uvnitř zvukovodu. Speciální nástavec využíváme na posuzování chrupu malých hlodavců. Jiný pak pro vyšetření očních víček při problémech s ektopickými řasami.

Přímý oftalmoskop

Oftalmoskop nám umožňuje detailní vyšetření očního pozadí. Poskytuje skutečný, nepřevrácený obraz očního pozadí. Před jeho použitím je nutné rozšířit zornice pomocí speciálních kapek.

Otoskop

Slouží k vyšetření zvukovodu a ušního bubínku.

Schiotzův tonometr

Umožňuje měření nitroočního tlaku. Využívá se k diagnostice glaukomu a preventivnímu vyšetření k tomuto onemocnění predisponovaných plemen psů. Po lokálním znecitlivění oka se přikládá na rohovku a na stupnici odečtená výchylka nám ukáže hodnotu nitroočního tlaku.

Refraktometr

Slouží k přesnému stanovení hustoty moči a dalších vzorků tělních tekutin.

Sonografické přístroje

Ultrasonografický přístroj Esaote MyLab40

6731cd910e46d59cd93242ff8acfcc81_200_dep

Jedná se o sálový přístroj s velkým monitorem a vynikající kvalitou zobrazení. V současné době používáme dvě vyšetřovací sondy – mikrokonvexní a speciální kardiologickou fázovou sondu s frekvenčním rozsahem 3-9MHz. Pro detailní kardiologická vyšetření je k dispozici barevný, pulzní i kontinuální Doppler.
Ultrasonograf má nainstalované funkce pro měření orgánů a kardiologickou konfiguraci. Využíváme ho pro zobrazení orgánů dutiny břišní, kardiologii a k sonograficky kontrolovaným odběrům vzorků tkání či cystocentézám.

Echo 128

Sonografický přístroj s mikrokonvexní sondou s pracovním rozmezím 5-8MHz. Jedná se o přenosný ultrasonograf, který využíváme zejména pro běžná kontrolní vyšetření na hospitalizaci či v ordinacích.

Souprava na stanovení sedimentace krve

Slouží pro doplňkové vyšetření, pro posouzení zánětlivých procesů v organismu.

Vysokofrekvenční RTG přístroj Gierth 200 s nepřímou digitalizací a vyšetřovacím stolem

rentgen

Vysoce výkonný moderní japonský přístroj s nepřímou digitalizací umožňuje rentgenologické vyšetření skeletu (hlavy, ústní dutiny, hrudníku, páteře, končetin) a orgánů břišní a hrudní dutiny. Digitalizace RTG přístroje má mnoho výhod. Snímek je k dispozici během několika málo minut, odpadá jeho vyvolávání pomocí chemikálií a tím i zbytečná zátěž životního prostředí. Pacienti jsou vystavováni výrazně nižším dávkám RTG záření. Vyšetření není nutné kvůli případnému nepovedenému snímku opakovat. Díky úpravám obrazu v počítači lze ze snímku vytěžit větší množství informací než u klasického RTG snímku. Všechny snímky můžeme přehledně archivovat v počítači a zaslat majiteli zvířete na email či uložit na USB flash disk.

Infuzní pumpy

Umožňují nám přesné dávkování infuzních roztoků pro jednotlivé pacienty. K dispozici máme i pumpu, která je schopná zajistit velmi malý objem podaných tekutin. Využíváme ji zejména pro pediatrické, velmi malé či exotické pacienty.

Fetální doppler

Přístroj dokáže zachytit přes břišní stěnu matky tlukot srdce nenarozených mláďat, umí také spočítat jejich tepovou frekvenci. Tento přístroj využíváme i k monitoringu srdeční frekvence drobných savců, plazů a ptáků během anestezie.

Tlakoměr

Slouží k přesnému změření krevního tlaku u psů a koček. Přístroj nám umožňuje navíc i kontrolu pulsu a dokáže pomocí speciální sondy stanovit nasycení tkání kyslíkem.

Přístroj pro inhalační anestezii s monitoringem

Přístroj pro inhalační anestezii nám umožňuje šetrné uspávání i rizikových pacientů pomocí plynu isofluranu, který je k pacientovi přiváděn pomocí endotracheální rourky zavedené do průdušnice, případně u některých malých druhů zvířat pomocí inhalační masky. Během zákroku je tak možné na rozdíl od injekční anestezie snadněji podle potřeby měnit její hloubku a zároveň mohou být pacienti i rychleji probuzeni.
Během zákroku je samozřejmostí přístrojový monitoring dechu, EKG a srdeční frekvence, krevního tlaku a nasycení tkání kyslíkem.

Přístroj také umožňuje asistovanou ventilaci, takže v kritických případech jsme schopni dýchat za pacienta.

Vyhřívací podložky, infralampa

Slouží k zajištění tepelného komfortu pacientů v průběhu chirurgických zákroků, po nich a u všech nemocných zvířat.

Termostat

Využíváme ho zejména pro ohřívání infuzních roztoků pro pacienty, slouží nám však i pro mikrobiologické kultivace vzorků.

Digitální váhy

Digitální váhy slouží pro stanovení hmotnosti pacientů všech velikostí.
Analytickou váhu využíváme zejména pro navážení přesného množství léčivé látky.

Sterilizátor

Využívá se ke každodenní sterilizaci operačních setů pro běžnou i speciální chirurgii.

Centrifuga a další laboratorní pomůcky

Přístroj pro odstřeďování vzorků při vysokých otáčkách. Využíváme ji zejména pro přípravu krevní plasmy či močového sedimentu.

Kompletní vybavení chirurgického sálu, chirurgické nástroje

Náš sál je kompletně vybaven chirurgickými nástroji jak pro běžné chirurgické zákroky na měkkých tkáních včetně oční chirurgie, tak i pro ortopedické operace.

Čtečka mikročipů

Slouží k zobrazení čísla mikročipu zvířete. Prostřednictvím databáze čipů pak můžeme dohledat majitele ztraceného zvířátka.

Odsávačka

Tento přístroj je schopen vyvinout různé stupně podtlaku podle místa operace. Odsávačku využíváme zejména při břišních operacích, kdy je nutné odsát větší množství tekutiny.

Monopolární a bipolární elektrokauter

Využívá tepelného efektu na tkáň. Slouží k zastavení drobného krvácení  při chirurgickém zákroku.

Laryngoskop, ambuvaky

Slouží pro zavádění intubačních rourek do průdušnice před inhalační anestezií a pro vyšetřování hltanu a hrtanu. Díky velké variabilitě hmotností našich pacientů disponujeme několika velikostmi nástavců laryngoskopu.
Ambuvaky využíváme k manuální ventilaci pacienta např. při zástavě dechu.

Endoskopy

Rigidní endoskopy

Rigidní endoskopy nám umožňují vyšetření nosu, hrtanu a průdušnice. Můžeme s nimi provádět i vaginoskopie a endoskopické vyšetření močového měchýře u fen. Často s nimi kontrolujeme také dutinu ústní a uši u drobných savců či kloaku u želv. Se speciálním rigidním endoskopem umímě provádět i vyšetření kloubů.

Flexibilní endoskop s kamerou

Flexibilní endoskop s kamerou o průměru 9 mm nám umožňuje vyšetření jícnu, žaludku a střev. S pomocí bioptických kleští je možný odběr vzorků pro histologické vyšetření nebo extrakce cizích těles ze žaludku. Endoskop disponuje insuflátorem.

 

Další vybavení:

Autokláv s vakuovým sušením

Autokláv umožňuje dokonalou sterilizaci chirurgických nástrojů.

Kryokauter

Přístroj sloužící ke zmrazení a odstranění drobných kožních útvarů.

Bezdotykový teploměr pro psy a kočky

Tento teploměr dokáže změřit teplotu psa či kočky přiložením na vnitřní plochu ušního boltce. Meření je rychlé a pro zvířátko naprosto bez stresu.

Lupové brýle

Tyto brýle nám slouží při některých typech operací nebo zubních zákrocích. Dokáží několikrát zvětšit vyšetřované nebo operované místo a tím zobrazit i ty nejjemnější struktury.

 

N O V I N K Y