Vybavení kliniky MyVet Jesenice

Na naší klinice klademe velký důraz na moderní technické a přístrojové vybavení, které nám pomáhá rychleji a přesněji stanovit diagnózu. Průběžně podle potřeb pacientů se snažíme naše technické zázemí rozšiřovat a doplňovat a tím tak zvyšovat kvalitu našich služeb.
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE

Biochemický analyzátor ARKRAY Spotchem EZ

Pracuje na principu „suché chemie“. Podle potřeby lze stanovit až 22 různých biochemických parametrů z krve zvířat. Přibližně do 15 – 30 minut jsou k dispozici výsledky vyšetření.

Analyzátor acidobazické rovnováhy a krevních plynů GEM Premier 3500

Tento přístroj nám slouží k rychlému stanovení krevních plynů, acidobazické
rovnováhy a důležitých iontů v krvi. Využití nachází zejména u pacientů v
kritickém stavu, ale i u pacientů hospitalizovaných kvůli infuzní terapii.

Biochemický analyzátor EUROLyser Cube-Vet

Tímto analyzátorem jsme schopni na počkání stanovit hladinu SAA, jehož zvýšení ukazuje na zánětlivou reakci organismu koček. Umí vyšetřit i žlučové kyseliny důležité pro kompletní zhodnocení jaterních funkci a fenobarbital v krvi, který je potřebný pro sledování léčby u epileptiků.
Během několika minut umí změřit i hladinu SDMA, který slouží jako časný marker onemocnění ledvin. Díky němu můžeme zahájit léčbu ledvin včas.

Biochemický analyzátor Virbac Speed Reader

Tímto analyzátorem jsme schopni na počkání stanovit hladinu kortizolu
(využívá se pro sledování léčby onemocnění nadledvin), progesteronu (pro
přesné určení termínu krytí u fen), psí CRP (jeho zvýšení ukazuje na
zánětlivou reakci organismu), hormonu štítné žlázy (T4) a psí prostatické
esterázy (marker benigní hyperplazie prostaty u psů).

Hematologický analyzátor CELLTAC

Během několika minut stanoví počty červených a bílých krvinek, počty krevních destiček a diferenciální rozpočet bílých krvinek. Hematologická vyšetření jsou objektivizována dalšími souvisejícími výpočty kvantitativních a normativních ukazatelů pro jednotlivé druhy zvířat.

Močový analyzátor

Močový analyzátor nám umožňuje vyšetřit všechny důležité biochemické parametry v moči jako je glukóza, bílkovina, pH, ketony, krev, leukocyty atd. Umí stanovit i poměr bílkoviny a kreatininu pro detekci poškození ledvin v ranném stádiu.

Analyzátor srážení krve CoaguChek XS

Tento přístroj nám umožňuje přímo v ordinaci stanovit dobu, za kterou se
srazí krev, tzv. protrombinový čas. Využíváme ho zejména při předoperačním
vyšetření pacientů, při podezření na sníženou srážlivost krve, u onemocnění
jater a dalších potíží.

Glukometr

Umožňuje rychlé a spolehlivé stanovení hladiny glukózy z jediné kapky krve odebrané například ze žilky ušního boltce. Využívá se zejména k monitoringu diabetických pacientů. Naměřené hodnoty slouží k vytvoření glykemických křivek na jejichž základě můžeme optimálně vybilancovat potřebu inzulínu pro konkrétního pacienta.

CentriVet GK Ketonmetr

Tento přístroj nám umožňuje stanovit hladinu glukózy a ketolátek v krvi.
Využíváme ho zejména u diabetických pacientů, kteří jsou v kritickém stavu a
je u nich nutné opatrně dostat hladinu glukózy a ketolátek do normálních
hodnot (tzv. diabetická ketoacidóza). Hodí se nám však i u stabilních
pacientů s cukrovkou, kde díky němu můžeme lépe kontrolovat průběh
onemocnění.

Mikroskop Nikon Eclipse

mikroskop

Vědecký mikroskop, vybavený velmi kvalitní optikou, umožňující vyšetření v rozsahu mikroskopie parazitárních původců onemocnění až po diagnostiku vnitřních buněčných struktur. Součástí mikroskopu je kamera Sony, pomocí které je obraz přenášen v digitalizované podobě do počítače. Pomocí speciálního programu, vyvinutého pro mikroskopy firmy Nikon, lze provádět obrazovou analýzu. Toho využíváme při hodnocení cytologických preparátů, zvláště pro stanovení malignity nádorových buněk, diagnostiku krevních buněk, měření velikosti vajíček parazitů apod.

Refraktometr

Slouží k přesnému stanovení hustoty moči a dalších vzorků tělních tekutin.

Termostat

Využíváme ho zejména pro ohřívání infuzních roztoků pro pacienty, slouží nám však i pro mikrobiologické kultivace vzorků.

Centrifuga a další laboratorní pomůcky

Přístroj pro odstřeďování vzorků při vysokých otáčkách. Využíváme ji zejména pro přípravu krevní plasmy či močového sedimentu.

ZOBRAZOVACÍ DIAGNOSTIKA

Sonografické přístroje

Ultrasonografický přístroj Esaote MyLab40

6731cd910e46d59cd93242ff8acfcc81_200_dep

Jedná se o sálový přístroj s velkým monitorem a vynikající kvalitou
zobrazení. Využíváme ho pro vyšetření orgánů břišní dutiny a při
kardiologických vyšetřeních.

V současné době používáme tři vyšetřovací sondy.

Pro kardiologická vyšetření využíváme dvě speciální fázové sondy s
frekvenčním rozsahem 2 – 7,5 MHz a harmonickým zobrazením. Díky nim jsme
schopni vyšetřit jak srdce u velkých psů tak i srdce koček.
Pro detailní
kardiologická vyšetření je k dispozici barevné dopplerovské mapování, pulzní
i kontinuální doppler a kardiologická konfigurace přístroje se simultánním
EKG záznamem.

K vyšetření břišní dutiny používáme mikrokonvexní sondu. Ultrasonograf má
nainstalované i funkce pro měření orgánů. Je využíván i ke kontrolovaným
odběrům vzorků tkání či cystocentézám.

Echo 128

Sonografický přístroj s mikrokonvexní sondou s pracovním rozmezím 5-8MHz. Jedná se o přenosný ultrasonograf, který využíváme zejména pro běžná kontrolní vyšetření na hospitalizaci či v ordinacích.

RTG přístroje

 Vysokofrekvenční RTG přístroj Gierth 200 s nepřímou digitalizací a vyšetřovacím stolem

rentgen

Vysoce výkonný moderní japonský přístroj s nepřímou digitalizací umožňuje rentgenologické vyšetření skeletu (hlavy, ústní dutiny, hrudníku, páteře, končetin) a orgánů břišní a hrudní dutiny. Digitalizace RTG přístroje má mnoho výhod. Snímek je k dispozici během několika málo minut, odpadá jeho vyvolávání pomocí chemikálií a tím i zbytečná zátěž životního prostředí. Pacienti jsou vystavováni výrazně nižším dávkám RTG záření. Vyšetření není nutné kvůli případnému nepovedenému snímku opakovat. Díky úpravám obrazu v počítači lze ze snímku vytěžit větší množství informací než u klasického RTG snímku. Všechny snímky můžeme přehledně archivovat v počítači a zaslat majiteli zvířete na email či uložit na USB flash disk.

Přenosný intraorální rentgen Remex

Tento rentgenový přístroj využíváme zejména ve stomatologii, kdy pomáhá odhalit stav závěsného aparátu zubu, alveolární kosti a zubní kazy.
Lze ho využít i na operačním sále během chirurgických zákroků zejména ortopedických. Vzhledem k vynikajícímu rozlišení snímku se uplatní i v RTG diagnostice u drobných savců, plazů a ptáků.

Endoskopy

Rigidní endoskopy

Rigidní endoskopy nám umožňují vyšetření nosu, hrtanu a průdušnice. Můžeme s nimi provádět i vaginoskopie a endoskopické vyšetření močového měchýře u fen. Často s nimi kontrolujeme také dutinu ústní a uši u drobných savců či kloaku u želv. Se speciálním rigidním endoskopem umíme provádět i vyšetření kloubů.

Flexibilní endoskop s kamerou

Flexibilní endoskop s kamerou o průměru 9 mm nám umožňuje vyšetření jícnu, žaludku a střev. S pomocí bioptických kleští je možný odběr vzorků pro histologické vyšetření nebo extrakce cizích těles ze žaludku. Endoskop disponuje insuflátorem.

 EKG Praktik Veterinary – specializovaný veterinární elektrokardiograf

Přístroj EKG má proměnný počet svodů. Je vybaven přehledným displejem, toleruje odlišné tepové frekvence různých zvířecích druhů, disponuje rozměřením a možností vyhodnocení veterinárních EKG křivek. Ovládání přístroje je specificky přizpůsobeno veterinárním požadavkům.

HOSPITALIZACE

Hospitalizační místnost

Využíváme ji k hospitalizaci našich pacientů před a po operačních zákrocích a k poskytování denní péče o pacienty vyžadující aplikaci infuzí a monitoring. Pro pacienty s dechovými a cirkulačními potížemi využíváme kyslíkovou terapii.
K dispozici jsou čtyři prostorné hospitalizační boxy umožňující hospitalizaci i obřích plemen psů a dále čtyři menší boxy určené kočkám vizuálně oddělené od psí části hospitalizace.
Máme i možnost dlouhodobé hospitalizace plazů, ptáků a drobných savců v optimálních zoohygienických podmínkách. Tím je umožněna efektivnější léčba různých onemocnění a stavů po operacích.

Podrobné informace o průběhu hospitalizace najdete zde

Kyslíkový box

Zde umísťujeme zvířata po těžkých chirurgických zákrocích, v septických stavech, v akutních fázích srdečního, oběhového nebo dechového selhání. Je tak zabezpečena lepší saturace tkání kyslíkem, což umožňuje poskytovat účinnější terapii či posílit regenerační procesy u takto hospitalizovaných zvířat.

Infuzní pumpy

Umožňují nám přesné dávkování infuzních roztoků pro jednotlivé pacienty. K dispozici máme i pumpu, která je schopná zajistit velmi malý objem podaných tekutin. Využíváme ji zejména pro pediatrické, velmi malé či exotické pacienty.

Vyhřívací podložky, infralampa

Slouží k zajištění tepelného komfortu pacientů v průběhu chirurgických zákroků, po nich a u všech nemocných zvířat.

Termostat

Využíváme ho zejména pro ohřívání infuzních roztoků pro pacienty, slouží nám však i pro mikrobiologické kultivace vzorků.

CHIRURGIE A STOMATOLOGIE

Přístroj pro inhalační anestezii s monitorem životních funkcí

Přístroj pro inhalační anestezii nám umožňuje šetrné uspávání i rizikových pacientů pomocí plynu isofluranu, který je k pacientovi přiváděn pomocí endotracheální rourky zavedené do průdušnice, případně u některých malých druhů zvířat pomocí inhalační masky. Během zákroku je tak možné na rozdíl od injekční anestezie snadněji podle potřeby měnit její hloubku a zároveň mohou být pacienti i rychleji probuzeni.
Během zákroku je samozřejmostí přístrojový monitoring dechu, EKG a srdeční frekvence, krevního tlaku a nasycení tkání kyslíkem.

Přístroj také umožňuje asistovanou ventilaci, takže v kritických případech jsme schopni dýchat za pacienta.

Sterilizátor

Využívá se ke každodenní sterilizaci operačních setů pro běžnou i speciální chirurgii.

Kompletní vybavení chirurgického sálu, chirurgické nástroje

Náš sál je kompletně vybaven chirurgickými nástroji jak pro běžné chirurgické zákroky na měkkých tkáních včetně oční chirurgie, tak i pro ortopedické operace.

Odsávačka

Tento přístroj je schopen vyvinout různé stupně podtlaku podle místa operace. Odsávačku využíváme zejména při břišních operacích, kdy je nutné odsát větší množství tekutiny.

Monopolární a bipolární elektrokauter

Využívá tepelného efektu na tkáň. Slouží k zastavení drobného krvácení  při chirurgickém zákroku.

Laryngoskop, ambuvaky

Slouží pro zavádění intubačních rourek do průdušnice před inhalační anestezií a pro vyšetřování hltanu a hrtanu. Díky velké variabilitě hmotností našich pacientů disponujeme několika velikostmi nástavců laryngoskopu.
Ambuvaky využíváme k manuální ventilaci pacienta např. při zástavě dechu.

Autokláv s vakuovým sušením

Autokláv umožňuje dokonalou sterilizaci chirurgických nástrojů.

Kryokauter

Přístroj sloužící ke zmrazení a odstranění drobných kožních útvarů.

Lupové brýle

Tyto brýle nám slouží při některých typech operací nebo zubních zákrocích. Dokáží několikrát zvětšit vyšetřované nebo operované místo a tím zobrazit i ty nejjemnější struktury.

Defibrilátor

Přístroj, který je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Používáme ho při kardiopulmonální resuscitaci.

Dentální jednotka (zubní ultrazvuk, vrtačka, leštička), stomatologické nástroje

Pomocí regulovatelného vysokého kmitočtu a současného chlazení je uvolňován z povrchu zubů zubní kámen. Přístroj je rovněž vybaven vzduchovými motorky, na které lze upínat různá příslušenství (vrtáky, leštící nebo řezné diamantové kotoučky), které nám spolu s dalšími stomatologickými nástroji slouží k výkonům v ústní dutině.

DALŠÍ VYBAVENÍ

Videootoskop

Slouží k vyšetření stavu zvukovodu a zhodnocení celistvosti bubínku. Umožňuje zobrazení vnitřních částí ucha na obrazovce, archivaci snímků a tím porovnání patologických nálezů v čase. Pod obrazovou kontrolou lze provádět mnohé zákroky uvnitř zvukovodu. Speciální nástavec využíváme na posuzování chrupu malých hlodavců. Jiný pak pro vyšetření očních víček při problémech s ektopickými řasami.

Přímý oftalmoskop PANOPTIC

Oftalmoskop nám umožňuje detailní vyšetření očního pozadí. Obrázek očního pozadí lze ukládat do paměti mobilního telefonu a porovnávat tak nálezy u jednoho pacienta v průběhu času. Poskytuje skutečný, nepřevrácený obraz očního pozadí. Před jeho použitím je nutné rozšířit zornice pomocí speciálních kapek. 

Otoskop

Slouží k vyšetření zvukovodu a ušního bubínku.

Tonovet – měřič nitroočního tlaku

Tento přístroj nám umožňuje rychlé a bezbolestné měření nitroočního tlaku.
Měření probíhá stisknutím tlačítka, které šetrně “vystřelí”  sondu proti oku
pacienta. Přístroj poté změří odrazovou rychlost a vyhodnotí nitrooční tlak.
Tonovet využíváme k diagnostice glaukomu (zeleného zákalu) a preventivnímu
vyšetření k tomuto onemocnění predisponovaných plemen psů.

AeroKAT a AeroDawg inhalační masky pro psy a kočky

Používáme je k přesnému dávkování léků přímo do plic např. při astmatu či chronické bronchitidě. Inhalační léky mají obecně méně nežádoucích účinků než perorálně či injekčně podávané léky stejné kategorie.

Fetální doppler

Přístroj dokáže zachytit přes břišní stěnu matky tlukot srdce nenarozených mláďat, umí také spočítat jejich tepovou frekvenci. Tento přístroj využíváme i k monitoringu srdeční frekvence drobných savců, plazů a ptáků během anestezie.

Tlakoměr

Slouží k přesnému změření krevního tlaku u psů a koček. Přístroj nám umožňuje navíc i kontrolu pulsu a dokáže pomocí speciální sondy stanovit nasycení tkání kyslíkem.

Digitální váhy

Digitální váhy slouží pro stanovení hmotnosti pacientů všech velikostí.
Analytickou váhu využíváme zejména pro navážení přesného množství léčivé látky.

Čtečka mikročipů

Slouží k zobrazení čísla mikročipu zvířete. Prostřednictvím databáze čipů pak můžeme dohledat majitele ztraceného zvířátka.

Bezdotykový teploměr pro psy a kočky

Tento teploměr dokáže změřit teplotu psa či kočky přiložením na vnitřní plochu ušního boltce. Meření je rychlé a pro zvířátko naprosto bez stresu.

Nebulizátor

Nebulizátor je zařízení, které vytváří velice jemnou mlhovinu s přidaným léčivem. Využíváme ho při léčbě respiračních onemocnění zvířat, zejména u papoušků a plazů.

Rehabilitační ultrazvuk

Tento přístroj využíváme u poúrazových stavů, otoků, hematomů, u chronických zánětlivých onemocnění kloubů a dalších degenerativních onemocnění.
Při jeho aplikaci na postižené místo vzniká mechanické vlnění, tkáň se zahřívá a tak dochází k lepšímu prokrvení a ústupu bolesti.

Woodova lampa

Je speciální zdroj UV záření. Slouží k diagnostice kožních plísňových
onemocnění.

N O V I N K Y