Organizace

ROZŠIŘUJEME TÝM


V pondělí 19. ledna 2015 jsme rozšířili kolektiv veterinárních lékařů o novou posilu MVDr. Lenku Raudenskou. Kromě všeobecné veterinární medicíny se na naší klinice bude hlouběji zabývat oftalmologií a výživou zvířat.> > >

ZMĚNA NÁZVU NAŠÍ KLINIKY


Od 1. ledna 2015 změnila naše klinika svůj název na VETERINÁRNÍ KLINIKA MyVet,s.r.o. Adresa kliniky, personální obsazení i vše ostatní zůstává stále stejné.> > >
N O V I N K Y