Služby nabízené klinikou

Preventivní medicína a základní služby
 • Vstupní zdravotní prohlídky zvířat
 • Vakcinace proti infekčním onemocněním, vakcinační poradenství
 • Odčervení
 • Preventivní parazitologické vyšetření trusu
 • Ošetření proti vnějším parazitům
 • Stříhání drápků
 • Preventivní ošetření análních žlázek
 • Preventivní vyšetření uší otoskopem, čištění uší
 • Čipování a registrace čipu do databáze
 • Vystavení cestovního pasu
 • Potvrzení o klinickém vyšetření před výstavou či cestou do zahraničí
 • Konzultace ohledně cestování do zahraničí (potřebné dokumenty, možná zdravotní rizika na cestách a jak jim předcházet)
 • Odběry krve pro stanovení protilátek proti vzteklině před výjezdem do zahraničí
 • Balíčky preventivních programů, zahrnující odběry krve, stomatologický program a další vyšetření zdravotního stavu zvířat různého věku – více si můžete přečíst zde
 • Preventivní prohlídky zvířecích seniorů
 • Preventivní testování koček na závažné infekční choroby (virus kočičí imunodeficience FIV/kočičí leukémie FeLV)
 • Testování geneticky podmíněných chorob
 • Stanovení krevních skupin
 • Poradenství ohledně výživy psa a kočky a potravních doplňků
 • Obezitologická poradna, posouzení výživného stavu a zvládnutí obezity
 • Konzultace kastrace psů a koček, předoperační vyšetření
 • Konzultace správné péče a zdravotní problematiky zvířat v různých životních etapách
 • Poradenství v období březosti, porodu a období po porodu
 • Neonatologie, preventivní vyšetření novorozenců a konzultace péče o ně
 • Preventivní medicína drobných savců, exotických ptáků a drobných savců
Interní medicína
Endokrinologie – garantka oboru MVDr. Ivana Marádová
 • Diagnostika a terapie endokrinních onemocnění
 • Kompletní vyšetření endokrinologického pacienta – krev, moč, případně rentgenologické nebo ultrasonografické vyšetření
 • Vyšetření hormonálního profilu (hormon štítné žlázy T4 a kortizol pro sledování léčby psů s hyperadrenokorticismem jsme schopni stanovit na počkání).
 • Funkční testy
 • Glykemické křivky, stanovení hladiny fruktosaminu v krvi
 • Sestavení léčebného plánu a management psů a koček trpících cukrovkou, hypotyreózou, hypertyreózou, hyperadrenokorticismem a dalšími endokrinními onemocněními
 • Stanovení hladiny glukózy a ketolátek v krvi u pacientů s cukrovkou
Gastroenterologie a hepatologie – garantka oboru MVDr. Jana Rosolová
 • Diagnostika a terapie nemocí žaludku, střev, jater a pankreatu
 • Ultrasonografické a rentgenologické vyšetření, kontrastní RTG vyšetření
 • Biochemické a hematologické vyšetření krve – jaterní testy včetně
  stanovení žlučových kyselin, TLI, cPL, fPL , testy srážlivosti krve a
  dalších
 • Kompletní vyšetření trusu – parazitologie, trávení tuků
 • Mikroskopické vyšetření výtěrů včetně barvených preparátů,
  mikrobiologická kultivace se stanovením citlivosti k antibiotikům
 • Poradenství v oblasti výživy gastrointestinálních pacientů
 • Abdominocentéza a následné kompletní vyšetření získané tekutiny
 • Endoskopická vyšetření s odběrem vzorků na histologii
 • Extrakce cizích těles ze žaludku pomocí endoskopu
Gynekologie a porodnictví
 • Diagnostika a terapie onemocnění pohlavního aparátu
 • Cytologická vyšetření poševních výtěrů pro stanovení optimální doby pro připuštění nebo umělou inseminace u fen
 • Stanovení hladiny progesteronu a LH pro určení optimální doby krytí nebo umělé inseminace. Progesteron jsme schopni stanovit na počkání do dvaceti minut.
 • Sonografická diagnostika gravidity
 • Gynekologická vyšetření
 • Vedení problémových porodů
 • Asistovaná reprodukce – odběr spermatu a umělá inseminace
 • Poradenství v období březosti a období po porodu
 • Neonatologie – komplexní péče o novorozená zvířata
 • Vaginoskopie
 • Stanovení specifické psí prostatické esterázy u psů (marker benigní hyperplazie prostaty) na počkání
Onkologie – garant oboru MVDr. Zuzana Kadlčíková
 • Diagnostika a terapie nádorových onemocnění
 • Diagnostika onkologických onemocnění (tenkojehelná biopsie pro cytologickou diagnostiku, odběry, fixace a zasílání vzorků na specializovaná patologická pracoviště)
 • Zpracování terapeutického plánu podle příslušných chemoterapeutických protokolů.
 • Chemoterapie
 • Adjuvantní terapie
 • Management bolesti
 • Onkologická chirurgie (nádory mléčné žlázy, kůže, podkoží, svalů, kostí, nádory postihující orgány nejčastěji játra, slezinu, střeva, pobřišnici, pohlavní orgány…)
Nefrologie a urologie – garantka oboru MVDr. Lenka Raudenská
 • Diagnostika a terapie onemocnění ledvin, močových cest a prostaty
 • Ultrasonografické a rentgenologické vyšetření ledvin, močového měchýře a prostaty
 • Kontrastní RTG snímky ledvin a močových cest
 • Biochemické a hematologické vyšetření krve, zhodnocení funkce ledvin, vyšetření iontů v krvi
 • Kompletní analýza moči – hustota, biochemické vyšetření, mikroskopické vyšetření močového sedimentu včetně barvených preparátů, stanovení frakční exkrece iontů, vyšetření bílkoviny v moči pomocí poměru protein/creatinin v moči
 • Mikrobiologické vyšetření moči se stanovením citlivosti k antibiotikům
 • Zprostředkování analýzy močových kamenů
 • Sterilní odběry moči pomocí cystocentézy případně katetrizace
 • Navržení vhodné diety nefrologického a urologického pacienta
 • Zprostředkování genetického vyšetření na polycystickou chorobu ledvin u perských koček a endoskopických vyšetření
 • Endoskopické vyšetření močového měchýře u fen
Kardiologie a pneumologie – garantka oboru MVDr. Ivana Marádová
 • Diagnostika a terapie onemocnění srdce a plic
 • RTG vyšetření hrudní dutiny
 • EKG vyšetření – končetinové a hrudní svody
 • Echokardiografické vyšetření včetně dopplerovských měření
 • Hematologické a biochemické vyšetření krve, stanovení hladiny iontů a krevních hladin naordinovaných léků v krvi
 • Měření krevního tlaku
 • Arytmologie – hodnocení a terapie arytmií
 • Laváže a výtěry z dýchacích cest a následné cytologické vyšetření barvených preparátů
 • Torakocentéza, perikardiocentéza a kompletní vyšetření takto získaných vzorků tekutiny
 • Zprostředkování vyšetření srdce pomocí Holter záznamu
 • Vyšetření nosu, hrtanu, průdušnice endoskopem
 • Zprostředkování bronchoskopií u velkých plemen psů
 • Kyslíková terapie u srdečních či dýchacích potíží, pulsní oxymetrie
Parazitologie – garant oboru MVDr. Karel Babíček,CSc.
 • Diagnostika a terapie invazních chorob psů, koček, drobných savců, drůbeže, plazů, lovné zvěře a exotických ptáků
 • Mikroskopická diagnostika původců kožních onemocnění
 • Diagnostika vajíček parazitárních původců onemocnění pomocí flotační metody
 • Diagnostika vajíček motolic sedimentační metodou
 • Diagnostika tkáňových parazitů kompresní metodou
 • In vivo diagnostika jednobuněčných parazitů
 • Diagnostika larev plicních parazitů pomocí larvoskopických metod
 • Preventivní vyšetření přinesených vzorků trusu
 • Parazitologická vyšetření trusu pro potvrzení účinnosti terapie
 • Mikroskopická diagnostika parazitů v krevních nátěrech
Chirurgie a anesteziologie
Chirurgie měkkých tkání – garant oboru MVDr. Marek Popelka a MVDr. Erika Košíková
 • Kastrace kocourů, koček, psů, fen, fretek, králíků a některých druhů hlodavců.
 • Kastrace kryptorchidních psů a kocourů
 • Operační zákroky v břišní dutině – cystotomie, enterotomie, gastrotomie, torze orgánů, splenektomie, chirurgie jater apod
 • Císařské řezy
 • Chirurgické korekce nemocí víček, třetího víčka, rohovky, enukleace oka
 • Chirurgické řešení othematomů, ablace zvukovodu
 • Operační zákroky onkologického charakteru – nádory kůže, podkoží, mléčné žlázy, varlat, svalů a ostatních orgánů
 • Chirurgické ošetření ran
Chirurgie tvrdých tkání – garant oboru MVDr. Marek Popelka
 • Operace přetržených kolenních vazů u malých plemen psů
 • Resekce hlavice stehenní kosti
 • Řešení některých typů zlomenin – osteosyntéza (ligace, hřebování, externí osteosyntéza apod.)
Anesteziologie – garant oboru MVDr. Marek Popelka
 • Klinické, laboratorní popř. přístrojové vyšetření před každým zákrokem vyžadujícím celkovou anestezii s cílem stanovit rizika a určit optimální způsob vedení narkózy během chirurgického zákroku
 • Celková inhalační anesteziie isofluranem, případně  intravenózní
  anestezie dle typu zákroku
 • Výběr anestetik podle aktuálního zdravotního stavu pacienta.
 • Monitoring pacientů při všech operacích – saturace tkání kyslíkem, EKG,monitoring dechu, teploty a tepové frekvence, měření krevního tlaku
 • Intubace pacientů, inhalační maska  u malých nebo exotických zvířat
 • Lokální a svodná anestezie pro krátkodobé chirurgické zákroky
 • Monitoring během operace do úplného probuzení, předání k domácí péči majitelům
Další obory veterinární medicíny
Dermatologie a otologie – garant oboru MVDr. Monika Miškovská
 • Diagnostika a terapie kožních onemocnění
 • Mikroskopické vyšetření kožních seškrabů, trichoskopie (vyšetření chlupů), vyšetření otiskových preparátů
 • Odběry vzorků pro kultivační vyšetření dermatofytů, kvasinek, plísní a bakteriálních původců kožních onemocnění a stanovení citlivosti k antibiotikům
 • Cytologické vyšetření kůže
 • Biopsie kůže
 • Zprostředkování histologického vyšetření kůže
 • Alergenodiagnostika, kožní alergické testy a následná hyposenzibilizační terapie
 • Odběry krve pro alergenodiagnostiku
 • Diagnostika a terapie ušních onemocnění
 • Výplachy a čištění zvukovodu
 • Vyšetření uší otoskopem nebo videootoskopem a archivace nálezů
 • Cytologické vyšetření nativních i barvených preparátů
Nemoci drobných savců, exotických ptáků a plazů – garanti oboru MVDr. Jana Rosolová , MVDr. Ivana Marádová, MVDr. Zuzana Kadlčíková
 • Preventivní vyšetření drobných savců, exotických ptáků a plazů
 • Vakcinace fretek a králíků
 • Hematologické vyšetření krve, vyhodnocení krevních nátěrů
 • Kompletní biochemické vyšetření z malého množství krve
 • Parazitologické vyšetření trusu.
 • Mikrobiologické vyšetření
 • RTG, sonografická a endoskopická vyšetření drobných savců, ptáků a plazů
 • Stomatologické zákroky – řešení malokluze drobných savců, včetně RTG snímků
 • Interní medicína drobných savců, ptáků, plazů
 • Zprostředkování testů na PBFD, polyomaviry a chlamydiózu u ptáků
 • Určování pohlaví u ptáků – zprostředkovaní vyšetření DNA z peří
 • Běžné chirurgické zákroky u drobných savců, plazů a ptáků v inhalační anestezii
 • Možnost dlouhodobé hospitalizace exotických pacientů
Neurologie – garant oboru MVDr. Marek Popelka
 • Diagnostika a terapie onemocnění nervového aparátu
 • Kompletní neurologické vyšetření pacienta
 • Odběr mozkomíšního moku a jeho následné cytologické, biochemické a mikrobiologické vyšetření
 • Sestavení léčebného plánu a management pacientů trpících epilepsií a dalšími neurologickými onemocěními
 • Zprostředkování CT a MRI vyšetření
Oftalmologie – garantka oboru MVDr. Lenka Raudenská a MVDr. Erika Košíková
 • Diagnostika a léčba očních chorob
 • Vyšetření produkce slz Schirmerovým testem
 • Fluoresceinové vyšetření celistvosti rohovky
 • Barvení rohovky pomocí bengálské červeně
 • Vyšetření očního pozadí přímým oftalmoskopem
 • Měření nitroočního tlaku schiotzovým tonometrem
 • Proplach slzných kanálků
 • Cytologické a mikrobiologické vyšetření výtěrů spojivek
 • Zprostředkování genetického vyšetření na CSNB, PRA a CEA u psů
 • Chirurgické korekce nemocí víček, třetího víčka, rohovky, enukleace oka atd.
Ortopedie – garant oboru MVDr. Marek Popelka
 • Diagnostika a terapie onemocnění pohybového aparátu
 • RTG vyšetření skeletu
 • Zhotovení snímků na dysplazii kyčelních a loketních kloubů u psů a jejich zaslání k oficiálnímu posouzení
 • Operace přetržených kolenních vazů u malých plemen psů
 • Resekce hlavice stehenní kosti
 • Řešení některých typů zlomenin – osteosyntéza (ligace, hřebování, externí osteosyntéza apod.)
 • Prevence ortopedických onemocnění, ortopedický management
 • Terapie přetržených kolenních vazů u velkých psů (metoda TTA,
  extrakapsulární fixace)
 • Artroskopie (diagnostika fragmentovaného koronoidního výběžku, osteochondróza…)
 • Diagnostika kulhání
 • Juvenilní pubická symfyziodéza
 • Bioptické odběry z kostí a kostní dřeně
Poruchy chování koček a psů – garantka oboru MVDr. Jana Rosolová
 • Řešení nežádoucího močení, strachu a agresivity
 • Vyloučení souvisejících onemocnění
 • Zajištění vyšetření na referenčních pracovištích v komplikovaných případech
Stomatologie – garantka oboru MVDr. Anna Fričeková a MVDr. Jana Rosolová
 • Diagnostika a terapie nemocí ústní dutiny a zubů
 • Odstranění zubního kamene ultrazvukem
 • Leštění povrchu zubů po odstranění zubního kamene
 • Barvení zubního plaku
 • Extrakce mléčných nebo patologicky změněných zubů – včetně chirurgické metody extrakce zubů
 • Endodontické ošetření zubů, zubní výplně
 • Ošetření zubních kazů
 • Parodontologie
 • RTG zubů a čelistí pomocí zubního rentgenového přístroje
 • Zkracování a broušení zubů a řešení malokluze u králíků a hlodavců
 • Neinvazivní vyšetření ústní dutiny snímací kamerou
 • Stomatologická chirurgie
Laboratorní a přístrojová diagnostika
Rentgenologická vyšetření
 • Snímkování skeletu, hrudníku, břicha pro stanovení či upřesnění diagnózy
 • Kontrastní rentgenologická vyšetření
Sonografická vyšetření
 • Kardiologická vyšetření včetně dopplerovských měření (barevný, pulzní, kontinuální doppler)
 • Vyšetření jater, žlučového měchýře a slinivky břišní
 • Vyšetření sleziny
 • Vyšetření močového měchýře a ledvin
 • Vyšetření prostaty
 • Gynekologická vyšetření, nemoci dělohy, stanovení gravidity
 • Ultrasonograficky kontrolované bioptické odběry tkání a tělních tekutin
 • Diagnostika nádorových onemocnění
Endoskopická vyšetření
 • Endoskopická vyšetření nosu, hrtanu, průdušnice.
 • Vyšetření jícnu, žaludku, střev a odběry vzorků na histologické vyšetření pomocí bioptických kleští.
 • Vyjmutí některých cizích těles z jícnu nebo žaludku pomocí endoskopických kleští
 • Vyšetření kloubů
 • Vyšetření dutiny ústní a uší u drobných savců.
 • Vyšetření močového měchýře a vaginy u fen
Hematologická a biochemická vyšetření krve
 • Hematologické a biochemické vyšetření krve do půl hodiny od odběru
 • Vyšetření na hematologickém analyzátoru – stanovení počtu červených, bílých krvinek a krevních destiček, stanovení hemoglobinu a hematokritu, diferenciální rozpočet bílých krvinek, ukazatele červených krvinek (MCV, MCH, MCHC)
 • Mikroskopická vyšetření barvených krevních nátěrů, včetně speciálních barvení (např. stanovení retikulocytů)
 • Vyšetření na biochemickém analyzátoru – např. stanovení ukazatelů
  funkce ledvin, jater, ionty a dalších parametrů
 • Stanovení biochemických ukazatelů krve pro potřeby urgentní medicíny pomocí rotorového analyzátoru
 • Stanovení hormonu štítné žlázy thyroxinu, hormonu nadledvinek kortizolu a psí prostatické esterázy (marker benigní hyperplazie prostaty u psů) na počkání
 • Stanovení hladiny hormonu progesteronu pro určení optimální doby krytí nebo umělé inseminace u fen na počkání
 • Vyšetření psího CRP, indikátoru zánětu v organismu do několika minut po odběru krve
 • Stanovení hladiny fenobarbitalu u léčených pacientů s epilepsií
 • Vyšetření krevní srážlivosti přímo v ordinaci, stanovení
  protrombinového času
 • Vyšetření acidobazické rovnováhy v organismu –  pH krve, stanovení
  důležitých iontů (sodík, draslík, vápník atd) a dalších ukazatelů
  důležitých např. pro adekvátní infuzní terapii hospitalizovaných pacientů
 • Kompletní biochemické vyšetření z malého množství krve u drobných a exotických druhů zvířat
 • Odesílání odebraných vzorků krve pro speciální vyšetření do smluvních laboratoří
 • Zajištění vyšetření krevních skupin u koček a psů ve smluvní laboratoři
 • Vyšetření sedimentace krve
Laboratorní vyšetření
 • Testování na boreliózu, parvovirózu, FeLV, FIV, giardiózu a další onemocnění
 • Uricult – kvantitativní kultivační diagnostika mikroorganismů v moči
 • Mikrobiologické kultivace zajištěné ve smluvních laboratořích a stanovení citlivosti na antibiotika
 • Kožní alergické testy, stanovení IgE protilátek z krve
 • Stanovení trávení tuků
 • Kultivační testy – dermatofytóza, kvasinková onemocnění
 • Zprostředkování sérologických a PCR vyšetření
 • Zprostředkování genetických vyšetření ve smluvních laboratořích (např. HCM u koček, CSNB briardů, EIC u labradorů, CEA u kólií, PRA u různých plemen psů, PKD u koček …)
Mikroskopická vyšetření
 • Diagnostika bioptických preparátů a jejich morfometrické vyhodnocení prostřednictvím počítačové analýzy
 • Cytologická vyšetření (diagnostika nádorových a zánětlivých onemocnění)
 • Vyšetření kožních seškrabů, chlupů, výtěrů
 • Vyšetření otiskových a kompresních preparátů
 • Kompletní parazitologická vyšetření – flotační, sedimentační a larvoskopická vyšetření trusu, parazitologické pitevní vyšetření
 • Mikroskopické vyšetření krevních nátěrů
 • Speciální barvení mikroskopických preparátů
Rehabilitace, fyzioterapie
Rehabilitace, fyzioterapie – garantka oboru MVDr. Lenka Raudenská
 • Fyzioterapie pacientů po úrazech, se sníženou schopností pohybu, s bolestmi pohybového aparátu, po ortopedických a neurologických operacích
 • Pasivní cvičení, strečink
 • Aktivní rehabilitační cvičení s využitím pomůcek, jako jsou velké míče nebo balanční podložky
 • Masáže
 • Tepelné obklady
 • Dornova metoda
 • Použití rehabilitačního ultrazvuku
Hospitalizace

Podrobné informace o průběhu hospitalizace naleznete na této stránce.

N O V I N K Y