MVDr. Anna Fričeková

MVDr. Anna Fričeková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Všeobecná veterinární medicína, chirurgie měkkých tkání

  • Absolvované kurzy
N O V I N K Y