MVDr. Anna Fričeková

MVDr. Anna Fričeková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Všeobecná veterinární medicína, chirurgie měkkých
tkání a stomatologická chirurgie. Zaměření na stomatologii, endokrinologii a
rehabilitaci.

  • Absolvované kurzy
N O V I N K Y